аклак aklak

Арабча: ahlak أحلق
    -ысым
  1. Инсанда абылган рухий жанан зыкыний баалылыктар.

«аклак» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө