акмар akmar

Арабча: أحمر
    -сапат
  1. Кырмызы, кызыл.

«акмар» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө