бакмак bakmak

Түркчө: bakmak
    -этиш
  1. Көзкарашты бир нерсеге буруу: «Заман менен канчалык өзгөрөт инсан, Кайсы сүрөтүмө баксам мен эмесмин.» - Ж.С.Таранжы.

  2. Издөө.

  3. Бир нерсенин жүзү бир жөнгө (тарапка) туура карагандыгы: «Акүйдүн чыгыш тарабы Ала-Тоо майданына багып турат (багыттанып турат)».

  4. Бир нерсенин же кимдир бирөөнүн өнүгүүсү, өсүшү же жакшы бир акыбалда калуусу үчүн сарпталган эмгек: «Баксаң бак болот, бакпасаң таш болот», «Бала бакчасы», «Бала багуу».

  5. Бир ишти жасоо, бир ишти жасоодо, аткарууда жооптуу болуу: «Паспорт ишине мурун милиция бакчы эле.»

  6. Көз салуу, коргоо.

-Ачыктама

«Бала бакча», албетте, кичик бөбөктөр багылган жер, бирок сөздөрдүн окшоштугу үчүн түркчө «бакчаны» парсча «бахча» менен карыштырып орусчага «детский садик» деп которулуп калган. Кыргыздар аны кайра орусчадан которуп «бакчаны» «бахча» катары түшүнүшөт. Анткени менен «бала бакчадагы» «бакча» «бахча» келимесине эмес «багуу» сөзүндө тиешелүү.

Бул баракка 3 жорум кошулду

Twitterде Элмар Бостон аттуу

Twitterде Элмар Бостон аттуу тууганыбыз минтип жазыптыр: «Anan turktordun maga "bilgisayar"dan kiyin eng jakkan kotormosu - "BASBAKAN", "BAKANLIK". Biz da kotorsok bolot ele.» http://twitter.com/#!/ramlenotsob/status/28227289355386880

Түркчөдө министирлерди bakan дешет, министирликтерди - bakanlık дешет. Башкача айтканда Bakan өзүнүн тармагын караган (баккан), ал үчүн жоопкерчиликти тарткан киши, ал эми Başbakan - баккандардын башчысы, Премьер-министр.

Жок, жалгыз эле Нарында эмес,

Жок, жалгыз эле Нарында эмес, Кыргызстандын башка региондорунда да түндүктү жөлөгөн таякты «бакан» дешет. Ал сөздүн да «багуу» этишине тиешеси болушу керек (түндүктү караган, түндүктү баккан).

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө