дарбаза darbaza

Парсча: darvazeh داروزه
    -ысым
  1. Бир жерге кирип же чыгып жатканда өтүлгөн жана ачылып жабылуу мүнөзү, структурасы, жазалышы бар дубал ачылымы.

«дарбаза» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө