керемет keremet

Арабча: kerāmet
    -ысым
  1. Ажайыптык, табийгаттан тышкары, ажаптык, мүжизе.

  2. Адаттан тышкары, таңкалаардык акыбал.

«керемет» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө