так tak

Арабча: adakk
    -сапат
  1. Эң ылайыктуу учурунда, убактында, замаманында, орунда, жеринде, такык (dakik).

«так» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө