танапис tanapis

Арабча: teneffus تنفس
    -ысым
  1. Таза аба алуу, эс алуу үчүн берилген убакыт.

  2. -этиш
  3. танапис алуу — дем алуу.

«танапис» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө