умай umaj

Арабча, Парсча: humā هما
http://kyrgyzcha.com
Булак: Интернет
    -ысым
  1. Башына конгон кимдир бирөөгө муттуулук, бакыт алып келгенине ынанылган таалай кушу, дөөлөт кушу.

    Умай кушу «жаннат кушу» деп да аталат. Көрүнүлбөс жүксөктөрдө (бийиктикте) тынданбастан учкан, эч качан жерге тийбеген, конбогон эпсаневий бир куш.

-Ачыктама

Арапчасы Bulah болуп кээбир маалымат булактарында Арапчадагы рух маанисинде туура келген Hu жана суу маанисине туура келген ma сөздөрүнүн бирикмеси менен жасалган деген пикир коргонулган.

Бир топ чыгыш элдеринин фолклоруна тиешелүү. Өзбекистандын расмий гербинде тартылган.

Кошумча маалымат:

  1. http://ok-on.blogspot.com/2011/01/devlet-cennet-kusu-humahumay-huma-bird.html
  2. http://www.halksahnesi.org/incelemeler/dussel_yaratiklar/dussel_yaratiklar.htm
  3. http://www.antoloji.com/humay-siiri
  4. http://www.kalpehli.com/archives/5259

«умай» үчүн жорум жок

А | Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Ы | Э | Ү | Ө