Издеген сөзүңүздү таппасaңыз...

Издеген сөзүңүздү таппасaңыз...

Эгер кандайдыр бир кыргызча сөздүн этимологиясын жана анын булак тилиндеги маанисин билгиңиз келсе жана ал сөздү сайттын сөздүгүндө табалбасаңыз, анда оң үст бурчтагы «Жаңы келиме кош!» шилтемесин басып ошол сөздү туура эмес толтурулган маалымат менен болсо да киргизип салыңыз, биз аны көрүп маанисин изилдеп түздөп кетебиз.

«Издеген сөзүңүздү таппасaңыз...» үчүн жорум жок